etrax dla rolnika

Rolnictwo ekologiczne stanowi obecnie najbardziej prośrodowiskową metodę produkcji rolnej. Jest trendem światowym, co wyraźnie zaznacza Komisja Europejska w przygotowanych przez siebie strategiach na rzecz bioróżnorodności, a także strategii Farm To Fork (Od pola do stołu). Struktury Unii Europejskiej postulują osiągnięcie do 2030 roku większego udziału powierzchni upraw rolnictwa ekologicznego, który po tym czasie dla całej Wspólnoty powinien wynosić 25%. Co zakładają ekologiczne rozwiązania dla rolników? Jaką rolę w ekologicznym rolnictwie pełnią nowoczesne folie do sianokiszonki?

Rozwiązania wprowadzane w rolnictwie ekologicznym

W rolnictwie ekologicznym stosowane są metody, których celem jest wytwarzanie produktów rolnych przy zastosowaniu naturalnych substancji i procesów. Sprzyjają one zmniejszeniu negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne. Zakładają redukcję zużycia pestycydów, antybiotyków i nawozów. Wprowadzone rozwiązania pozwalają przede wszystkim:

  • utrzymać różnorodność biologiczną,
  • zachować regionalną równowagę ekologiczną,
  • poprawić żyzność gleby,
  • utrzymać jakość wody.

Przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego służą również odpowiedzialnemu wykorzystaniu energii i zasobów naturalnych. Zachęcają ponadto do przestrzegania wysokich standardów dobrostanu zwierząt. W ekologicznym rolnictwie należy korzystać tylko z przyjaznych dla środowiska naturalnego nawozów, środków ochrony roślin oraz produktów i maszyn. Sposobem na dostosowanie się gospodarstwa rolnego do unijnych przepisów dotyczących produkcji ekologicznej jest między innymi korzystanie z proekologicznych folii do sianokiszonki. Ich użycie przyczynia się do zmniejszenia ilości zalegających na wysypiskach tworzyw sztucznych.

Ekologiczna folia do sianokiszonki E-TRAX

Ekologiczna folia do sianokiszonki E-TRAX została wykonana z zaawansowanych technologicznie materiałów, z wykorzystaniem pewnych, sprawdzonych rozwiązań oraz wieloletniego doświadczenia w branży. Folia ta składa się w 20% z surowców pochodzących z recyklingu. Dzięki temu, mimo zachowania doskonałego poziomu parametrów, oferowana jest w atrakcyjnej cenie. Rolnicy decydujący się na wykorzystanie folii E-TRAX mogą znacząco zredukować koszty produkcji paszy.

opakowanie e-trax

Do czego służy folia do sianokiszonki E-TRAX?

Folia do sianokiszonki E-TRAX umożliwia produkcję najwyższej jakości paszy dla zwierząt gospodarskich, między innymi krów, koni, owiec oraz kóz. Izoluje wnętrze balotu przed dostępem tlenu, którego obecność inicjuje niepożądane procesy gnilne. Folia sprzyja procesowi fermentacji i chroni sianokiszonkę przed niekorzystnym wpływem promieniowania UV, wilgocią i dzikimi zwierzętami, dla których stanowi atrakcyjne źródło pożywienia.

Co charakteryzuje folię do sianokiszonki E-TRAX?

Folię do sianokiszonki E-TRAX wyróżnia odporność na uszkodzenia mechaniczne, niska przenikalność tlenu, ścisłe przyleganie warstw oraz doskonała ochrona balotu przed promieniowaniem UV.

  • Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Folia do sianokiszonki E-TRAX została wykonana z wytrzymałych polimerów, co sprawia, że wykazuje dużą odporność na przebicie. Owinięty nią balot jest doskonale chroniony przed kontaktem z tlenem. Dzięki odporności folii E-TRAX na uszkodzenia mechaniczne możliwe jest ograniczenie do minimum powstawania dziur, których obecność stanowi katalizator dla procesów gnilnych wewnątrz sianokiszonki.

  • Niska przenikalność tlenu

Dzięki starannemu wykonaniu i wysokiej jakości wykorzystanych do jej produkcji materiałów, folia do sianokiszonki E-TRAX zapobiega przenikaniu tlenu do wnętrza balotu i chroni paszę przed gniciem.

  • Ścisłe przyleganie warstw

Warstwy folii do sianokiszonki E-TRAX ściśle do siebie przylegają. Zapobiega to powstawaniu szczelin, mogących powodować przedostawanie się tlenu do wnętrza balotu z paszą. Dzięki swojej budowie folia E-TRAX jest również odporna na działanie takich czynników, jak wilgoć, niskie i wysokie temperatury oraz różnorodne zanieczyszczenia i pyły.

  • Ochrona przed promieniowaniem UV

Stosując ekologiczną folię do sianokiszonki E-TRAX, można ochronić wnętrze owiniętych balotów przed szkodliwym działaniem promieniowania UV, powodującego obniżenie walorów odżywczych paszy.

Ekologiczna folia do sianokiszonki E-TRAX to idealne rozwiązanie dla świadomych rolników, którym zależy na środowisku naturalnym. Pozwala uzyskać wysoką jakość sianokiszonki i równocześnie zmniejszyć ślad węglowy gospodarstwa rolnego. Folia E-TRAX należy do najlepszych i najsilniejszych folii do owijania beli na rynku. Pozwala na zoptymalizowanie procesu owijania i ograniczenie kosztów produkcji paszy, dlatego cieszy się zaufaniem klientów nie tylko w Polsce, lecz także za granicą. Dzięki niej możliwe jest otrzymanie najwyższej jakości paszy dla zwierząt gospodarskich.

Podobne wpisy